Роботи з web-технологій студентів 2 курсу МФІТ ОНУ імені І.І. Мечнікова
тексти завдань вказані на сторінці Google classroom, код курсу: vp6s2keзавдання 7 завдання 7 ..
Студент(ка) Завдання 2 Завдання 3 Завдання 4 Завдання 5 Завдання 6
URLпомилок кодуURLпомилок кодуURLпомилок коду URLпомилок кодуURLпомилок коду
Автеньев Д. Автеньев 8 list  table немає map  frame немає / немає forms 
Андреева А. Андреева немає list  table немає map  frameнемає / немає form немає / немає
Антонов М. Антонов   list/table    frames   
Астафьева А. Астафьева 5 list  table немає motherboard  frame   
Балабаш А. Балабаш немає list  table  map  frames немає / 30 forms 
Батюк А. история   list  table        
Василиогло В.              
Гаврилко А. история   list  table  map  frame   
Гассий Н.     list  table 1 / немає map  frames 6 / 1 main  form   5 / 1      4 / 1
Гулеватенко А. index   list        
Данильчак Е. Данильчак немає          
Дементьев З. Дементьев 13 list   table 4 / 1 map  frame 6 / немаєform 4 / немає
Дерябин Р.          index 4 / немає  
Дон С. Don немає list  tables немає map  frame немає / 2 forms 1 / 30
Дронов Н.              
Дудченко А              
Евтухов Н.              
Завтур Ф.  index2           form 
Зеленин А. Зеленин 3 list  tables page  frame немає / немає form 
Зингер В. Zinger            
Иванов О. Иванов   list  table  map  frame 8 / немає form  
Иванченко Р.              
Каравелков А. Каравелков 7 list  table  map  frames 2 / немає  
Клименко О. Клименко немає list   tables немає map  frame2 / немає task1   task2 
Коваленко И Коваленко 1 lists   tables немає map  main 3 / немає form1  form2 
Коган В. Коган   toplist  tables        
Козак В.     index index  index  index 
Колесник А. Kolesnik 1 list  tablesнемає map  frameнемає / немає form1  form2 
Кувшинников Е. Kuvshunnikov немає list  table немає   frameнемає / немає  
Кулаксыз Ю. Кулаксыз 1 index  map 11     
Куляс А. istoriya   spiski  tablici  map  freimi   
Кухар М.              
Кучма Д.          frame  form 
Лавроненко Д. Лавроненко 5 list  table немає      indexform 1  / 31
Левченко С.              
Лотоцкий  Е.              
Луценко Т. Луценко немає list  tablesнемає profile  frame немає / немає user  shop 1 / 1
Матушкин Р.              
Милиогло В. Milioglo 8 list  tables 3 / 1 plata  main 3 / немає main  form 
Наложный И.              
Олейник Д Олейник   list  table 2 / 15       
Поправка П. Popravka  10 list tables 3 / 1 plata  catalogue 3 / немає anketa   shop 
Прохоров А Прохоров list  table немає map  frame  form1   form2 
Розизнаный К.     lab3   lab4  lab5  form1   form2 
Савиных Н. история немає listtable немає map немає    
Сичев Е              
Слепухина В. Слепухина немає        
Соломко Ю. Solomko 7 list  tables 2 / 2 map  frameнемає / немає form  form2немає / немає
Сомов Д. Somov 19 list  tables 1 / 1 profile  MainIndex 3 / немає form 
Султанов Ш. Cултанов немає list  tables немає map  frame  form   order 
Сунь Джидун              
Сухина А.              
Тихонова Т. Тихонова 2 list  table немає media

frames

5 / немаєcomps  person
Трусов Д. Trusov немає list  tables немає image    form   form2 
Яблонский К. Яблонский   list  table   motherboard  iframe  forms 

Правильный CSS!

* вказана кількість помилок коду HTML-5 /CSS3 згідно перевірки програмами validator.w3.org та / CSS3-validator
сторінка кафедри