Офіційний сайт Одеського національного університету імені І.І.Мечникова

Кафедра комп'ютерних систем і технологій

 

Bercov

Берков Юрій Миколайович

старший викладач,

Освіта:
1993 р. –закінчив фізичний факультет ОНУ імені І.І. Мечникова,
2007 р. - National Taras Shevchenko University of Kyiv, Microsoft approved course.

Список публикацій

 1. Тези XI Міжнародної конференції «ФІЗИЧНІ ЯВИЩА В ТВЕРДИХ ТІЛАХ», 3-6 грудня 2013 року 2013, Харьків.
 2. Тюрин А.В., Жуков С.А., Берков Ю.Н. Центры светочувствительности, созданные сернистой сенсибилизацией на поверхности AgBr микрокристаллов
 3. Д.А. Бистрицький, Ю.М. Берков Застосування платформи Arduino для розробки універсальних вимірювальних приладів / 71 звітня студентська наукова конференція Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, 22-24 квітня 2015 року. Одеса: -2015.
 4. В.А. Бистрицький, Ю.М. Берков Застосування платформи Arduino для розробки багатофункціональних генераторів сигналів / 71 звітня студентська наукова конференція Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, 22-24 квітня 2015 року. Одеса: -2015.
 5. Шмигельський, Ю.М. Берков Розробка паралельних програм з використанням Intel Parallel Studio / 71 звітня студентська наукова конференція Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, 22-24 квітня 2015 року. Одеса: -2015.
 6. В.А. Быстрицкий; Ю.Н. Берков старший преподаватель Разработка системы климат-контроля // Збірник тез XVIII Міжнародна молодіжна науково-практична конференція«Людина i космос». Кривий Ріг – 2016.
 7. Д.А. Быстрицкий; Ю.Н. Берков старший преподаватель Автоматизация гидрометеорологических измерений // Збірник тез XVIII Міжнародна молодіжна науково-практична конференція«Людина i космос». Кривий Ріг - 2016.
 8. Назаренко Н.О., Берков Ю.Н. Спектроанализатор звука / Збірник тез IX Всеукраїнської науково-практичної конференції «Авіація та космонавтика», Кривий Ріг, – 2018, с.62.
 9. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Програмування» для студентів усіх форм навчання спеціальності 6.04030101 «Прикладна математика» /Укл. Берков Ю.М. – Одеса ОНУ імені І.І. Мечникова, 2014 р. – 44с
 10. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Програмування мікроконтролерів» для студентів усіх форм навчання спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» /Укл. Берков Ю.М. – Одеса ОНУ імені І.І. Мечникова, 2016 р. – 32с. (підготовлено до друку).
 11. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Системне програмування» «Програмування у середовище MS MASM» для студентів усіх форм навчання спеціальності 123 «Компьютерна інженерія» /Укл. Берков Ю.М. – Одеса ОНУ імені І.І. Мечникова, 2017 р. – 50с. (підготовлено до друку).

Анотація досциплін на 2019-2020 навчальний рік:

ДС №3 Основи мехатроніки та робототехніки.doc

Архітектура комп’ютерів

 

web-master: v.jakimchuk@gmail.com

Valid XHTML 1.0!