Офіційний сайт Одеського національного університету імені І.І.Мечникова

Кафедра комп'ютерних систем і технологій

 

Левченко Андрій Олександрович

Науковий ступінь - кандидат технічних наук, 2004,
Вчене звання: доцент, 2006.

 

 1. Левченко А.О., Войтенков Р.М. Витоки втрати працездатності систем діагностики ОВТ другого роду з представленням чисел з плаваючою комою // Сб. науч. труд. Sword. Иваново: Маркова АД. Иваново: – 4(37). – Т. 5. – 2014. – С.27 – 35. Видання включено до міжнародної науко-метричної бази РИНЦ Science Index.
 2. Levchenko A.O., Khakhula V. V. Determination of the dependence between the reliability values of control means and objects necessary for latter’s attainment of definite tasks // Сб. науч. труд. Sword. Иваново: Маркова АД. Иваново: – 1(38). – Т. 3. – 2015.– С. 4 – 11. Видання включено до міжнародної науко-метричної бази РИНЦ Science Index.
 3. Левченко А.О. Генератор еталонних вибірок числових даних з заданим ступенем забруднення довільними значеннями // Scientific and Technical Journal “Electrotechnic and computer systems”.– 21(97). – 2016. Видання включено до міжнародних науко-метричних баз: Index Copenicus, РИНЦ Science Index, Ulrich’sWeb (Global Periodical Directori).
 4. Левченко А.О., Риндін Ю.І., Максименко Ю.А. , Шумков І.А. Формування цільової функції виконання розвідувального завдання розвідувальним органом на БРМ // Scientific and Technical Journal “Electrotechnic and computer systems”. – 2016. – № 22(98). – С. 378-382 Видання включено до міжнародних науко-метричних баз: Index Copenicus, РИНЦ Science Index, Ulrich’sWeb (Global Periodical Directori).
 5. Ю.А. Максименко, А.О. Левченко. Основні проблеми і напрями розвитку управління бойовими роботизованими системами // High scientific goals 2017, Scientific World Journal // – Minsk, Belarus: – 2017. – № 15(2). – С. 15-19. Видання включено до міжнародної науко-метричної бази Index Copernicus.
 6. Левченко А.О., Волошин В.П. Метод оцінки чисельних значень показників надійності волоконно-оптичних засобів передачі інформації органів управління Збройних сил // ISSN International Center, Международный периодический научный журнал: «Научные труды SWorld». – Иваново: «Научный мир», 2017. – Вип. № 48 С. 4 – 9.
 7. Левченко А.О., Шаріпова І.В. Задача інтерпретації класифікації погрішностей вимірювання // Збірник наукових праць. Військова академія (м. Одеса). Одеса: – 2 (2). – 2014. – С. 62 – 66.
 8. Левченко А.О., Войтенков Р.М. Граничні точності обчислень в інформаційних системах з представленням чисел із плаваючою комою // Збірник наукових праць Військова академія (м. Одеса). Одеса: – 2 (2). – 2014. – С. 157 – 161.
 9. Левченко А.А., Андрейченко Г.І., Докучаев С.П. Шляхи обґрунтування необхідності підвищення захисту легко броньованих автомобілів // Збірник наукових праць. Військова академія (м. Одеса). Одеса: – 2 (2). – 2014. – С. 66 – 70.
 10. Левченко А.О., Соколовський О.М, Шелейко О.С. Інформаційна робота в системі військової розвідки. Навчальний посібник, – Одеса: Військова академія, 2013. – 46 с. Навчальний посібник рекомендований вченою радою Військової академії (м. Одеса). Протокол від 23.09.2013 р. №2.
 11. Левченко А.О., Соколовський О.М., Короткіх М.А. Сучасні театри військових дій. Навчальний посібник, – Одеса: Військова академія, 2013. – 136 с. Навчальний посібник рекомендований вченою радою Військової академії (м. Одеса). Протокол від 28.08.2013 р. №1.
 12. Левченко А.О., Душкін Ю.Г., Фелько М.О. Теоретичні основи будови та бойове застосування радіолокаційних приладів підрозділів військової розвідки, частина 1. Основи будови. Навчальний посібник. – Одеса: Військова академія, 2014. –144 с.Навчальний посібник рекомендований вченою радою Військової академії (м. Одеса). Протокол від 24.06.2014 р. №15.
 13. Левченко А.О., Сарафанюк Е.І, Клименко В.М., Бабак В.І. (загалом 6 осіб) Довідник випускника, частина 1. Високомобільні десантні війська та розвідка. Довідник. – Одеса: Військова академія, 2014.Навчальний посібник рекомендований вченою радою Військової академії (м. Одеса). Протокол від 23.05.2014 р. №14.
 14. Левченко А.О., Душкін Ю.Г. Підрозділи спеціального призначення російської федерації. Довідник. – Одеса: Військова академія, 2015. – 164 с. Навчальний посібник рекомендований вченою радою Військової академії (м. Одеса). Протокол від 07.07.2013 р. №15
 15. Левченко А.О., Клименко В.М., Бабак В.І., Овчарук І.С. (загалом 10 осіб). Довідник випускника , частина 1. Високомобільні десантні війська та розвідка. Довідник. – Одеса: Військова академія, 2015.Навчальний посібник рекомендований вченою радою Військової академії (м. Одеса). Протокол від 29.01.2015 р. №6
 16. Левченко А.О., Клименко В.М., Бабак В.І., Овчарук І.С. (загалом 10 осіб). Довідник випускника, частина 1. Високомобільні десантні війська та розвідка. Довідник. – Одеса: Військова академія, 2016.Навчальний посібник рекомендований вченою радою Військової академії (м. Одеса). Протокол від 27.01.2016 р. №5
 17. Левченко А.О., Клименко В.М., Бабак В.І., Овчарук І.С. (загалом 10 осіб). Довідник випускника, частина 1. Високомобільні десантні війська. Довідник. – Одеса: Військова академія, 2017.Навчальний посібник рекомендований вченою радою Військової академії (м. Одеса). Протокол від 27.01.2017 р. №6
 18. Левченко А.О., Клименко В.М., Бабак В.І., Овчарук І.С. (загалом 10 осіб). Довідник випускника, частина 1. Військова розвідка. Довідник. – Одеса: Військова академія, 2017.Навчальний посібник рекомендований вченою радою Військової академії (м. Одеса). Протокол від 27.01.2017 р. №6