Офіційний сайт Одеського національного університету імені І.І.Мечникова

Кафедра комп'ютерних систем і технологій

 

Тематика випускних кваліфікаційних робіт 2020 - 2021 навчального року

  

Науковий керівник: професор Гунченко Юрій Олександрович

 1. Аналіз та побудова нетрадиційних обчислювальних систем та їх елементів.
 2. Методи та моделі аналізу, класифікації, кластеризації та розпізнавання даних.
 3. Системи реального часу та низькорівневе програмування.
 4. Джерела електричного живлення постійного і змінного струмів.

  

Науковий керівник: доцент Левченко Андрій Олександрович

 1. Проектування оптимальної структури розподіленої СППР з розробкою елементів бекенд — як варіанту архітектури програмного забезпечення.
 2. Використання функцій інтернет-браузера як підсистеми візуалізації та управління динамічними базами даних для інтелектуальних системам підтримки прийняття рішень
 3. Проектування оптимальної структури розподіленої СППР з розробкою підсистеми обґрунтування рішень в умовах невизначеності
 4. Програмні та апаратні компоненти спеціалізованої комп’ютерної системи.

  

Науковий керівник: доцент Шугайло Юрій Борисович

 1. Дослідження та моделювання електронних та робототехнічних систем та компонентів

  

Науковий керівник: доцент Якимчук Володимир Іванович

 1. Побудова та аналіз інформаційних систем.
 2. Розробка Web-додатків засобами Wolfram Mathematica.
 3. Оптоелектронні системи та комп’ютерні мережі
 4. Моделювання оптоволоконних мереж засобамим LabView.

  

Науковий керівник: старший викладач Берков Юрій Миколайович

 1. Мікроконтролерні системи автоматизації
 2. Побудови та програмування мікроконтролерних систем.
 3. Керування мехатроними та робототехнічними пристроями.
 4. Апаратно-програмне забезпечення та проектування апаратеих модулів та систем.

  

web-master: v.jakimchuk@gmail.com