Офіційний сайт Одеського національного університету імені І.І.Мечникова

Кафедра комп'ютерних систем і технологій

 

Камєнєва Алла Вікторівна

Науковий ступінь - кандидат технічних наук, 1992,
Вчене звання: доцент, 2001.

Освіта:
1985 р. – диплом з відзнакою ОНУ імені І.І. Мечникова, прикладна математика

 1. Горб С.И., Каменева А.В. Справочная подсистема в информационной системе технического менеджмента судоходной компании// Матеріали науково-технічної конференції "Енергетика судна: експлуатація і ремонт". 26.03.2014 – 28.03.2014. – Одеса: ОНМА, 2014. – С. 201 – 203.
 2. Горб С.И., Каменева А.В. Серверная часть приложения для организации технического менеджмента судов // Матеріали науково-технічної конференції "Морський та річковий флот: експлуатація і ремонт". 24.03.2015 – 25.03.2015. – Одеса: ОНМА, 2015. – С. 205 – 207.
 3. Горб С.И., Каменева А.В. Модель базы данных для модуля идентификации пользователей в системе технического менеджмента судов // Автоматизация судовых технических средств: науч.- тех. сборник. – 2015. – Вып. 21. – Одесса, ОНМА, - с. 54-60
 4. Камєнєва А.В., Хнюнін С.Г. Использование среды Microsoft Office для решения инженерных задач: Учебное пособие – Одесса: НУ «ОМА», 2016. – 231 с.
 5. Горб С.И., Каменева А.В., Запорожченко Н.В. Модернизация структуры упрощенной системы технического менеджмента судов // Автоматизация судовых технических средств: науч.- тех. сборник. – 2016. – Вып. 22. – Одесса, ОНМА, - с. 33-39
 6. Сандлер А.К, Цюпко Ю.М., Камєнєва А.В. Схемотехнічне рішення датчика швидкості потоку // Автоматизация судовых технических средств: науч.- тех. сборник. – 2016. – Вып. 22. – Одесса, ОНМА, - с. 86-92
 7. Камєнєва А. В., Хнюнін С.Г., Батинський А.І. Комп'ютерні технології і програмування. Частина І: Навчальний посібник - Одеса: НУ «ОМА», 2017. – 232 с.
 8. Кaмєнєвa A.В., Кaмєнєв К. I. Викopиcтaння aдитивнoгo aлгopитму для poзмiщення небезпечних вaнтaжiв нa кoнтейненoму cуднi // Cудoвoждение: сборник нaучных тpудoв. – 2017. – Вып. 27. – Одеса: НУ «ОМА», центр «Видавінформ», - с. 86-92
 9. Кaмєнєвa A.В., Кaмєнєв К. I. Розробка вантажної програми для контейнерного судна з урахуванням вимог Міжнародного морського кодексу з небезпечних вантажів // Наукові праці: науково-методичний журнал. - Вип. 296. Том 308 «Комп’ютерні технології». – Миколаїв: Вид-во ЧНУ ім. П. Могили, 2017. – 94 - 99 с.
 10. Кaмєнєвa А.В., Поповський О.Ю., Удолатій В.Б. Числові методи в пакетах прикладних програм // Навчальний посібник – 2018. - Одеса: НУ «ОМА», центр «Видавінформ», - 159с.
 11. Трубіна Н. Ф., Лісіцина, І. М., Кaмєнєвa А.В. Навчальний симулятор планування ресурсів операційної системи // Збірник наукових праць ВІ Київського національного університету ім. Т. Шевченка – 2018. - Вип. № 59. - К.: ВІКНУ, с. 146-160

Анотація дисциплін:

ПРОГРАМУВАННЯ (АЛГОРИТМИ ТА СТРУКТУРНІ МОВИ)

Розглядаються:

Анотація до курсу «Організація баз даних»:

На дослідженнях баз даних заснована ціла індустрія інформаційних послуг. Досягнення в дослідженнях баз даних сталі основою фундаментальних розробок комунікаційних систем, транспорту і логістики, фінансового менеджменту, систем баз знань, методів доступу до наукової літератури, а також великої кількості цивільних і військових додатків. Вони також послужили фундаментом прогресу в провідних областях науки.

З моменту своєї появи технологія баз даних стала каталізатором багатьох досягнень в області програмного забезпечення. Розвиток систем баз даних ще не завершений: додатки, якими доведеться користуватися в майбутньому, виявляться настільки складними, що потрібно буде переосмислити багато які алгоритми.

Роль курсу організації баз даних у вузі: це фундаментальна база для теоретичної підготовки фахівця, без якої його успішна діяльність неможлива.

У процесі вивчення курсу „Організація баз даних” студенти знайомляться і вивчають концепції моделювання наочного середовища, характерні для реляційних моделей даних, практичну технологію реляційних баз даних, мову програмування реляційних запитів SQL, архітектуру СУБД MS SQL Server, методи створення і супроводу інформаційних систем, методи обслуговування систем «клієнт-сервер».

Мета спецкурсу №4 (МЕТОДИ ТРАНСЛЯЦІЇ)

полягає в підготовці студентів з теоретичних, методичних і алгоритмічних основ інформаційних технологій для використання математичного апарату під час вирішення прикладних і наукових завдань в області інформаційних систем і технологій.

Дисципліна «Методи трансляції» вивчає:

web-master: v.jakimchuk@gmail.com

Valid XHTML 1.0!