Офіційний сайт Одеського національного університету імені І.І.Мечникова

Кафедра комп'ютерних систем і технологій

 

Гунченко Юрій Олександрович

 

Завідувач кафедри

Науковий ступінь - доктор технічних наук, 2014
Вчене звання - доцент, 2013 р.; професор - 2019 р.

Освіта:
спеціаліст за напрямом «Електроніка», 1997 р.
магістр з інформатики, 2013 р.
Автор понад 200 наукових та науково-методичних праць.

 1. Ленков С.В., Гунченко Ю.А., Савенчук В.В. Построение и анализ помехозащищенных процессорных архитектур // Сучасна спеціальна техніка, м. Харків, 2014. - № 1(36). – С. 49 – 60.
 2. Гунченко Ю.О., Шворов С.А., Халед Алаіасра, Савенчук В.В. Побудова траєкторій об’єктів в тренажерах диспетчерів управління повітряним рухом // Електротехнічні та комп’ютерні системи, м. Одеса, 2015. - № 19 (95). – С. 276 – 280. (Ulrich?s Periodicals Directory, Google Scholar).
 3. Гунченко Ю.А., Шворов С.А., Халед Алаясра, Савенчук В.В., Глобенко Е.А. Архитектура автоматизированных обучающих систем с элементами искусственного интеллекта // Известия на съюза на учените – Сливен. Сливен, Болгария, 2015. – Том 30. – С. 95 – 99. ISSN 1311 2864.
 4. Марченко А.В., Гунченко Ю.А., Козлов А.Е. Локализация автономного робота с помощью метода фильтра частиц // Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості, Одеса, 2015. – Вип. 1(6). – С. 83 – 88. (Google Scholar).
 5. Бідюк О.І., Гунченко Ю.О., Огнєвий О.В. Аналіз методів побудови розподіленої автоматизованої навчальної системи для оптимального вибору середовища передачі інформації // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – К., 2015. – № 49. – С. 145 – 149.
 6. Гунченко Ю.О., Шворов С.А., Халед Алаіасра, Савенчук В.В., Ємельянов П.С. Психолого-педагогічні методи і схеми керування процесом навчання з погляду керування системами // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – К., 2015. – № 49. – С. 244 – 251.
 7. Гунченко Ю.О., Муляр І.В., Дубина П.М. Метод побудови інтелектуальних систем планування переміщення мобільного робота в невідомому середовищі // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – К., 2015. – № 50. – С. 23 – 28.
 8. Гунченко Ю.О., Ємельянов П.С., Дзенкевич О.В. Ступеневе регулювання в стабілізаторах змінної напруги // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – К., 2016. – № 51. – С. 35 – 41.
 9. Джулій В.М., Гусляков Г.В., Гунченко Ю.О., Солодєєва Л.В. Підвищення ефективності використання обчислювальних ресурсів при застосуванні технології віртуальних машин // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – К., 2016. – № 52. – С. 107 – 115.
 10. Гунченко Ю.О., Лєнков Є.С., Чешун В.М., Прокопчук С.О. Дослідження і реорганізація структури цифрового об’єкта діагностування на основі граф-моделі // Сучасна спеціальна техніка. – К., 2016. – № 2(45). – С.53 – 58.
 11. Гунченко Ю.О., Бойчук В.О., Юмашов В.С. Метод виявлення загрози поширення забороненої до розповсюдження інформації в комп’ютерних мережах // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – К., 2016. – № 54. – С. 99 – 106.
 12. Гунченко Ю.О., Ємельянов П.С., Малахов В.Є., Щербакова Т.О. Концепція побудови комплексу програмного забезпечення для дослідження завадостійких кодів // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – К., 2017. – № 55. – С. 125 – 135.
 13. Джулій В.М., Гунченко Ю.О., Чешун Д.В. Методи та алгоритми розробки WEB-додатків // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – К., 2017. – № 56. – С. 107 – 114.
 14. Гунченко Ю.О., Ковалець І.В., Шворов С.А., Комарчук Д.С., Лукін В.Є. Система підтримки прийняття рішень при плануванні та дистанційному керуванні рухом мобільних об’єктів // Інформатика та математичні методи в моделюванні. – Одеса, 2017. – Том 7, № 1-2. – С. 127 – 134. (Україніка Наукова, РІНЦ, Index Copernicus).
 15. Sergey Lenkov, Genadiy Zhyrov, Dmytro Zaitsev, Igor Tolok, Evgen Lenkov, Tetiana Bondarenko, Yurii Gunchenko, Viktor Zagrebnyuk, Oleksandr Antonenko. Features of modeling failures of recoverable complex technical objects with a hierarchical constructive structure // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – Kharkov, 2017. - № 4/4 (88). – P. 34 – 42/. DOI: 10.15587/1729-4061.2017.108395 (Scopus).
 16. Гунченко Ю.О., Джулій В.М., Красильников С.Р., Солодєєва Л.В., Чешун Д.В. Методи аналізу та синтезу розробки WEB-додатків // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – К., 2017. – № 57. – С. 96 – 103.
 17. Гунченко Ю.О., Красильников С.Р., Баніт Б.Б. Сайт як передумова успішної підприємницької діяльності // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – К., 2018. – № 58. – С. 99 – 106.
 18. Svitlana Kuznichenko, Ludmila Kovalenko, Iryna Buchynska, Yurii Gunchenko. Development of a multicriteria model for making decisions on the location of solid waste landfills // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – Kharkov, 2018. - № 2/3 (92). – P. 21 – 30. DOI: 10.15587/1729-4061.2018.129287 (Scopus).
 19. Нейчев Д., Гунченко Ю.А. Архитектура процессора для отказоустойчивых вычислительных систем // Одинадцята всеукраїнська конференція студентів і молодих науковців «Інформатика, інформаційні системи та технології». – Одеса, 2014. – С. 67 – 69.
 20. Щербакова Т.А., Гунченко Ю.А. Троичный компьютер // Одинадцята всеукраїнська конференція студентів і молодих науковців «Інформатика, інформаційні системи та технології». – Одеса, 2014. – С. 147 – 148.
 21. Савенчук В.В., Гунченко Ю.О. Аналіз сучасних тренажерних систем // Одинадцята всеукраїнська конференція студентів і молодих науковців «Інформатика, інформаційні системи та технології». – Одеса, 2014. – С. 89 – 91.
 22. Савенчук В.В., Гунченко Ю.О. Модель функціонування обчислювальної мережі автоматизованої навчальної системи з урахуванням збоїв // Одинадцята всеукраїнська конференція студентів і молодих науковців «Інформатика, інформаційні системи та технології». – Одеса, 2014. – С. 92 – 94.
 23. Савенчук В.В., Гунченко Ю.О. Концепція побудови автоматизованої навчальної системи інтенсивної підготовки // Одинадцята всеукраїнська конференція студентів і молодих науковців «Інформатика, інформаційні системи та технології». – Одеса, 2014. – С. 94 – 96.
 24. Гунченко Ю.О., Савенчук В.В., Лєнков С.В. Концептуальні засади побудови інтелектуальних навчальних систем інтенсивної бойової підготовки // Збірка тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції «Перспективи розвитку озброєння та військової техніки сухопутних військ». – Львів, 14-16 травня, 2014. – С. 6.
 25. Гунченко Ю.А., Щербакова Т.А. Вычислительные комплексы на основе троичных систем // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні управляючі системи та технології». – Одеса, 2014. – С. 24 – 26.
 26. Гунченко Ю.О., Козлов А.Ю., Савенчук В.В. Залежності між витратами й рівнем підготовки для систем дистанційного навчання // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні управляючі системи та технології». – Одеса, 2014. – С. 31 – 33.
 27. Гунченко Ю.О., Марченко А.В., Солодєєва Л.В. Локалізація робота на місцевості за допомогою фільтра частинок // Тези доповідей Х Міжнародної науково-практичної конференції “Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє”. — Київ, 2014. – С. 30.
 28. Гунченко Ю.О., Орлов С.В., Огарова А.Є., Бакалова К.І. Комбінований регулятор напруги змінного струму дискретної дії // Тези доповідей Х Міжнародної науково-практичної конференції “Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє”. — Київ, 2014. – С. 31.
 29. Шворов С.А., Гунченко Ю.О., Савенчук В.В. До задач прогнозування рівня підготовки військового персоналу // Тези доповідей Х Міжнародної науково-практичної конференції “Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє”. — Київ, 2014. – С. 85.
 30. Бордан Д.С., Марченко А.В., Гунченко Ю.О. Модель сенсора в задачі локалізації робота // Дванадцята Всеукраїнська конференція студентів і молодих науковців «Інформатика, інформаційні системи та технології». – Одеса, 2015. – С. 14-16.
 31. Дзенкевич О.В., Гунченко Ю.О. Дослідження системи підвищення якості електроенергії в комп’ютерних системах // Дванадцята Всеукраїнська конференція студентів і молодих науковців «Інформатика, інформаційні системи та технології». – Одеса, 2015. – С. 46-47.
 32. Штепа В.М., Гунченко Ю.О. Передумови розробки інформаційно-аналітичної системи управління виробничими об’єктами в умовах дії надзвичайних ситуацій // Дванадцята Всеукраїнська конференція студентів і молодих науковців «Інформатика, інформаційні системи та технології». – Одеса, 2015. – С. 130-132.
 33. Нейчев Д., Гунченко Ю.А. Разработка и исследование элементов квантового компьютера // Дванадцята Всеукраїнська конференція студентів і молодих науковців «Інформатика, інформаційні системи та технології». – Одеса, 2015. – С. 84-86.
 34. Щербакова Т.А., Гунченко Ю.А. Построение игровых квест-систем с применением микроконтроллеров // Дванадцята Всеукраїнська конференція студентів і молодих науковців «Інформатика, інформаційні системи та технології». – Одеса, 2015. – С. 132-133.
 35. Гунченко Ю.О., Шворов С.А., Штепа В.М. Аналіз недоліків сучасних інформаційно-управляючих систем складними комплексами водоочистки у надзвичайних ситуаціях // Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів «Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка». – К., 2015. – С. 74.
 36. Гунченко Ю.О., Шворов А.С. Методичні засади оцінки ефективності параметричної обробки вхідних електронних документів в інформаційно-аналітичних системах // Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів «Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка». – К., 2015. – С. 75.
 37. Савенчук В.В., Гунченко Ю.О. Постановка задачі планування та управління процесом дистанційного навчання // Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів «Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка». – К., 2015. – С. 112.
 38. Гунченко Ю.О., Шворов С.А., Халед Алаіасра, Савенчук В.В. Методичні засади планування інтенсивної підготовки диспетчерів автоматизованих систем управління повітряним рухом // Матеріали п’ятої міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія». – Івано-Франківськ, 2015. – С. 44 – 45.
 39. Гунченко Ю.О., Савенчук В.В., Халед Алаіасра. Система керування автоматизованою навчальною системою з елементами штучного елемента // Праці V Міжнародної науково-практичної конференції «Обробка сигналів і негаусівських процесів». – Черкаси, 2015. – С. 24 – 25.
 40. Либеров А.Д., Бордан Д.С., Гунченко Ю.А. Структура и принципы функционирования архитектуры помехозащищенной вычислительной системы // Матеріали Шостої Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів «Сучасний стан та перспективи розвитку системи технічного регулювання, метрології та якості». – Одеса, 2015. – С. 230 – 232.
 41. Савенчук В.В., Халед Алаіасра, Гунченко Ю.О., Шворов С.А. До аналізу характеристик та моделей дистанційної освіти для вивчення загальних і технічних дисциплін // Матеріали Шостої Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів «Сучасний стан та перспективи розвитку системи технічного регулювання, метрології та якості». – Одеса, 2015. – С. 315 – 317.
 42. Гунченко Ю. О., Шворов С. А., Халед Алаіасра, Ємельянов П. С. Методи планування та управління процесом підготовки диспетчерів АСУ повітряним рухом // Адаптивні технології управління навчанням: матеріали першої міжнародної конференції. Одеса, 23-25 вересня 2015 р. – Одеса, 2015. – С. 82 - 83.
 43. Гунченко Ю.О., Шворов С.А., Любкевич К.О., Халед Алаіасра. Побудова траєкторій повітряних обертів в тренажерах диспетчерів // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні управляючі системи та технології». – Одеса, 2015. – С. 86 – 88.
 44. Гунченко Ю.О., Шворов С.А., Морозова К.Ю., Савенчук В.В. метод планування інтенсивної підготовкидиспетчерів управління об’єктами у складному середовищі // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні управляючі системи та технології». – Одеса, 2015. – С. 89 – 91.
 45. Гунченко Ю.О., Шворов С.А., Козлов А.Ю., Халед Алаіасра. Модель функціонування тренажерних систем управління повітряним рухом // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні управляючі системи та технології». – Одеса, 2015. – С. 229 – 231.
 46. Халед Алаіасра, Гунченко Ю.О., Шворов С.А. Метод моделювання повітряної обстановки в тренажерах диспетчерів управління повітряним рухом // Тези доповідей ХІ Міжнародної науково-практичної конференції “Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє”. — Київ, 2015. – С. 79.
 47. Гунченко Ю.О., Халед Алаіасра, Ємельянов П.С. Методичні засади використання наочних матеріалів при навчанні технічних предметів// Тези доповідей ХІ Міжнародної науково-практичної конференції “Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє”. — Київ, 2015. – С. 391 - 392.
 48. Дзенкевич О.В., Ємельянов П.С., Гунченко Ю.О. Стабілізатор змінної напруги // Тринадцята Всеукраїнська конференція студентів і молодих науковців «Інформатика, інформаційні системи та технології». – Одеса, 2016. – С. 34-36.
 49. Любкевич К.О., Морозова К.Ю., Ємельянов П.С., Гунченко Ю.О. Огляд систем виявлення пішохідів // Тринадцята Всеукраїнська конференція студентів і молодих науковців «Інформатика, інформаційні системи та технології». – Одеса, 2016. – С. 66-67.
 50. Лебедєва В.В., Гунченко Ю.О. Огляд тризначної логіки // Тринадцята Всеукраїнська конференція студентів і молодих науковців «Інформатика, інформаційні системи та технології». – Одеса, 2016. – С. 60-61.
 51. Левчук В.В., Гунченко Ю.О. Система “Розумний будинок” // Тринадцята Всеукраїнська конференція студентів і молодих науковців «Інформатика, інформаційні системи та технології». – Одеса, 2016. – С. 61-62.
 52. Ємельянов П.С., Морозова К.Ю., Любкевич К.О., Гунченко Ю.О. Підхід до процесу проектування систем штучного інтелекту // Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів «Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка». – К., 2016. – С. 59.
 53. Гунченко Ю.О., Морозова Е.Ю., Ємельянов П.С., Любкевич Е.А. Побудова та аналіз завадостійких процесорних архітектур // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання». – Івано-Франківськ, 2016. – С. 222 – 224.
 54. Гунченко Ю.А., Шворов С.А., Емельянов П.С., Мошенская Л.Г., Глобенко Е.А. Концепция построения системы дистанционного обучения для профессиональной подготовки // Сборник трудове VIII Международна научна конференция „Е-управление и Е-комуникации” в рамките на „Дни на науката – 2016“ на ТУ-София. –Созопол, България, Юни 2016. – С. 93 – 98.
 55. Гунченко Ю., Ємельянов П., Шворов С. Модель функціонування тренажерних систем інтенсивної підготовки диспетчерів управління повітряним рухом // Тези доповідей ІІ Міжнародної конференції «Комп’ютерна алгебра та інформаційні технології». – Одеса, 2016. – С. 51.
 56. Y.A. Gunchenko, N.D. Rudnichenko, V.D. Boyko, S.A. Shvorov. Methodical Complex of Accelerated Training for Operators of Unmanned Aerial Vehicles // Proceedings 4th International Conference “Methods and Systems of Navigation and Motion Control”. – Kyiv, 2016. – P. 130 – 133. (IEEE Catalog Number: CFP1652Y-PRT, Scopus)
 57. Y.A. Gunchenko, P.S. Emelyanov, S.A. Shvorov, E.S. Lenkov. Theoretical Basis Development of the Intelligent Training Systems for the Intensive Training of Air Traffic Controller // Proceedings 4th International Conference “Methods and Systems of Navigation and Motion Control”. – Kyiv, 2016. – P. 134 – 137. (IEEE Catalog Number: CFP1652Y-PRT, Scopus)
 58. Лєвчук В.В., Ємельянов П.С., Гунченко Ю.О. Чотирьохпороговий елемент трійкової логіки // Матеріали ІІ-ої всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Інформаційні технології в моделюванні». – Миколаїв, 2017. – С. 140.
 59. Щербакова Т.А., Емельянов П.С., Гунченко Ю.А. Программный комплекс для исследования помехозащищенных кодов // Матеріали ІІ-ої всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Інформаційні технології в моделюванні». – Миколаїв, 2017. – С. 88 – 89.
 60. Лєвчук В.В., Ємельянов П.С., Гунченко Ю.О. Елементи на основі трійкової логіки // 14 Всеукраїнська конференція студентів і молодих науковців «Інформатика, інформаційні системи та технології». – Одеса, 2017. – С. 112 – 114.
 61. К.О. Любкевич, Ю.О. Гунченко. Локалізація мобільного робота на місцевості // 14 Всеукраїнська конференція студентів і молодих науковців «Інформатика, інформаційні системи та технології». – Одеса, 2017. – С. 118 – 119.
 62. Щербакова Т.О., Ємельянов П.С., Гунченко Ю.О. Дослідження методів підвищення завадостійкості // 14 Всеукраїнська конференція студентів і молодих науковців «Інформатика, інформаційні системи та технології». – Одеса, 2017. – С. 182 – 184.
 63. Гунченко Ю.О., Ємельянов П.С., Щербакова Т.О. Урахування функціонального стану слухачів при дистанційному навчанні // Тези доповідей ХXV міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я» MicroCAD-2017. – Харків, 2017. – Частина ІІІ, С. 94.
 64. Y. Gunchenko, T. Shcherbakova, P. Emelyanov, V. Levchuk. Software for Research and Comparison of Noise-immune Codes // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання». – Івано-Франківськ, 2017. – С. 222 – 224.
 65. Левчук В.В., Гунченко Ю.О., Ємельянов П.С. Пристрій для побудови трійкових унарних функцій // Матеріали ІІ-ої всеукраїнської науково-практичної конференції «Прикладна геометрія та інформаційні технології в моделюванні об’єктів, явищ і процесів». – Миколаїв, 2017. – С. 102.
 66. Гунченко Ю.О., Дороганов Є.О. Інтеграція цивільних розробок у галузі шифрування в системи озброєння та військової техніки // Тези доповідей ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє". – К., 2017. – С. 31.
 67. Малахов В.П., Гунченко Ю.О., Левчук В.В. Багатопороговий пристрій для реалізації логічно-арифметичних елементів багатозначних систем числення // Тези доповідей ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє". – К., 2017. – С. 51.
 68. Yu.A. Gunchenko, S.A. Shvorov, V.I. Zagrebnyuk, E.S. Lenkov. Using UAV for Unmanned Agricultural Harvesting Equipment Route Planning and Harvest Volume Measuring // Proceedings 4th International Conference “Methods and Systems of Navigation and Motion Control”. – Kyiv, 2017. – P. 274 – 277. (IEEE Catalog Number: CFP1729V-ART, Scopus).
 69. Любкевич К.О., Гунченко Ю.О. Застосування комп'ютерного моделювання при орієнтації автономних рухомих об'єктів // Матеріали ІІI-ої всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Інформаційні технології в моделюванні». – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2018. – С. 44.
 70. Юрій Гунченко, Вікторія Левчук, Світлана Кузніченко, Олексій Олейник. Концепція побудови логічних і арифметичних пристроїв для багатозначних логік // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання». – Івано-Франківськ, 2018. – С. 216 – 219.
 71. Дороганов Е.А., Гунченко Ю.А. криптографическое протоколирование и шифрование как основа информационных технологий обеспечения сегментной безопасности // 15 Всеукраїнська конференція студентів і молодих науковців «Інформатика, інформаційні системи та технології». – Одеса, 2018. – С. 15 – 16.
 72. Левчук В. В., Гунченко Ю. О. Метод побудови трійкових одномісних функцій // 15 Всеукраїнська конференція студентів і молодих науковців «Інформатика, інформаційні системи та технології». – Одеса, 2018. – С. 16 – 18.
 73. Козачков В. Г., Маслеев А. К., Гунченко Ю. А. Система стеганографии с использованием аудиосигналов в реальном времени // 15 Всеукраїнська конференція студентів і молодих науковців «Інформатика, інформаційні системи та технології». – Одеса, 2018. – С. 46 – 48.
 74. Наконечный М. Н., Гунченко Ю. А. Система моделирования кратчайших маршрутов для транспортной компании // 15 Всеукраїнська конференція студентів і молодих науковців «Інформатика, інформаційні системи та технології». – Одеса, 2018. – С. 188 – 190.
 75. Любкевич Е. А., Гунченко Ю. А. Анализ и моделирование методов ориентации подвижных автономных обьектов // 15 Всеукраїнська конференція студентів і молодих науковців «Інформатика, інформаційні системи та технології». – Одеса, 2018. – С. 75 – 76.
 76. Шарый А.Н., Гунченко Ю.А. исследование и построение системы gsm-сигнализации с кодировкой сообщений // 15 Всеукраїнська конференція студентів і молодих науковців «Інформатика, інформаційні системи та технології». – Одеса, 2018. – С. 104 – 105.
 77. Маслеев А. К., Козачков В.Г., Гунченко Ю. А. Шифрование аудио сигналов в режиме реального времени // 15 Всеукраїнська конференція студентів і молодих науковців «Інформатика, інформаційні системи та технології». – Одеса, 2018. – С. 113 – 115.
 78. Дороганов Е.А., Гунченко Ю.А. Система криптографического управления сетью транспортных протоколов // Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених. «Теоретичні та прикладні аспекти застосування інформаційних технологій в галузі природничих наук» Одеса: ОДЕКУ, ТЕС, 2018. – С. 102 – 103.
 79. Gunchenko Y.O., Levchuk V.V. Method of constructing ternary logic unary functions // Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених. «Теоретичні та прикладні аспекти застосування інформаційних технологій в галузі природничих наук» Одеса: ОДЕКУ, ТЕС, 2018. – С. 18 – 19.
 80. Masleev A., Kozachkov V., Gunchenko Y. Audio signals coding in the real time mode // Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених. «Теоретичні та прикладні аспекти застосування інформаційних технологій в галузі природничих наук» Одеса: ОДЕКУ, ТЕС, 2018. – С. 36 – 37.

Авторские права и патенты

 1. Пат. 97915 Україна. МПК (2015.01) Н02М 7/00. Комбінований регулятор напруги змінного струму дискретної дії / Гунченко Ю.О., Лєнков С.В., Огарова А.Є., Пашков С.О., Ковальчук С.В. - №u2014 11568, заявл. 24.10.2014, опубл. 10.04.2015, Бюл. №7.
 2. Пат. 98971 Україна. МПК (2015.01) Н02М 7/00. Вольтододатковий трансформатор з м’якою природною комутацією тиристорів // Гунченко Ю.О., Лєнков С.В., Шворов С.А., Баранов О.О., Райко І.В., Драгуновська О.І., Огарова А.Є.. - №u2014 13350, заявл. 12.12.2014, опубл. 12.05.2015, Бюл. №9.
 3. Пат. 105163 Україна. МПК (2016.01) Н02М 7/00. Плавний регулятор напруги змінного струму // Гунченко Ю.О., Лєнков С.В., Шворов С.А., Малахов Є.В., Охріменко П.Г. - №u2015 07817, заявл. 06.08.2015, опубл. 10.03.2016, Бюл. №5.
 4. Пат. 118735 Україна МПК (2006) H03K 19/00. Багатопороговий елемент багатозначної логіки // Гунченко Ю.О. - №u2017 01717, заявл. 23.02.2017, опубл. 28.08.2017, Бюл. №16.
 5. Пат. 121449 Україна МПК (2006.01) Н04В 7/14. Помножувач частоти с плавним регулюванням // Гунченко Ю.О., Лєнков С.В., Малахов В.П., Устимчук В.В., Шворов С.А., Лукін В.Є., Межуєв В.І., Лєнков Є.С., Лендєл Т.І. - №u201704939, заявл. 22.05.2017, опубл. 11.12.2107, Бюл. № 23.
 6. Пат. 122996 Україна МПК (2017.01) Н03К 19/00, G06F 7/00. Трійковий півсуматор на основі багатопорогового елемента багатозначної логіки // Гунченко Ю.О., Лєнков С.В., Малахов Є.В., Шворов С.А., Устимчук В.В., Лукін В.Є., Межуєв В.І., Лєнков Є.С., Левчук В.В. - № u201706115, заявл. 16.06.2017, опубл. 12.02.2018, Бюл. № 3.

Методические издания

 1. Лукінюк М.В., Лукін В.Є., Шворов С.А., Гладкий А.М., Гунченко Ю.О., Ємельянов П.С. Контрольно-вимірювальні прилади систем керування (навчальний посібник). – Миколаїв: Вид-во «Тріада», 2016. 652 с.

Монографии

 1. Гунченко Ю.О., Лукін В.Є., Шворов С.А., Алаіасра Х. Методи побудови навчальних систем з елементами штучного інтелекту: Монографія. Частина 1. – К.: Наук. світ, 2015. – 290 с.
 2. Гунченко Ю.О., Лукін В.Є., Шворов С.А., Алаіасра Х. Методи побудови навчальних систем з елементами штучного інтелекту: Монографія. Частина 2. – К.: Наук. світ, 2015. – 292 с.

web-master: v.jakimchuk@gmail.com

Valid XHTML 1.0!